Dobrodošli v srcu mesta

Projekt Srce mesta v šolski prostor prinaša vključujoč pogled na migracije. Migracije razumemo kot pojav, ki nas lahko tudi povezuje in zbližuje, saj se pojavljajo v vseh časih in prostorih in so močno zaznamovale tudi slovenski kulturni prostor. V šolskih razredih se srečujejo sedanji migranti, potomci migrantov prejšnjega stoletja in potomci generacij, ki so se množično izseljevale v 19. stoletju. In vsi drugi, seveda 😀 Zgodovinsko jih povezujejo enake zgodbe o iskanju boljšega življenja in begu pred revščino, lakoto, vojnami in etničnim nasiljem. Poznavanje in pripovedovanje teh zgodb je temelj za enakopraven dialog, ki nelagodje, strah, predsodke in izključevanje nadomesti z medsebojnim prepoznavanjem in empatijo.

Projekt Srce mesta je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

Projekt je namenjen

 • učiteljem predmeta državljanska vzgoja in drugih družboslovnih in humanističnih predmetov
 • razrednikom v zadnji triadi osnovnih šol
 • profesorjem družboslovnih in humanističnih predmetov na srednjih šolah
 • učencem zadnje triade osnovnih šol
 • dijakom srednjih šol

Dejavnosti

Celodnevna delavnica za učitelje in mentorje z več uglednimi predavatelji (dr. Marijanca Ajša Vižintin, dr. Barbara Baloh, Samanta Kobal, dr. Barbara Pregelj). Delavnica bo potekala 10.10.2020.

Program:
 • predstavitev projekta (Bojana Vajt);
 • predstavitev migracij kot temeljnega pojava 21. stoletja ter pregled slovenskih selitev in možnosti, kako o tem spregovoriti pri pouku različnih šolskih predmetov (dr. Marijanca Ajša Vižintin);
 • raziskovanje primernih orodij za ubesedovanje migracij in predstavitev temeljnih elementov pripovedovanja (dr. Barbara Baloh in dr. Eda Birsa);
 • predstavitev osnovnih gledaliških veščin pri pripovedovanju zgodbe (Samanta Kobal);
 • predstavitev možnosti za konkretno delo z literarnimi besedili, ki tematizirajo migracije (dr. Barbara Pregelj).
 • diskusija (vodi Bojana Vajt)
  Ob koncu delavnice udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju.

Odzivi na prvo delavnico:

 • ‘Čestitke, za dobro pripravljene vsebine.’
 •  ‘Ja, zelo veliko sem razmišljala.’
 • ‘Seveda, ker mi je odprlo več perspektiv in idej za vključevanje v pouk.’
 •  ‘Odprla so mi nove načine razmišljanja.’
 • ‘S to temo sem se že ukvarjala. Predavanja so mi razširila obzorje in željo po nadaljnjem raziskovanju.’
 • ‘Pohvalila bi trud in energijo, ki ste jo pripravljeni vložiti v to tematiko. V današnjih politično razburkanih časih, kjer so priseljenci prevečkrat označeni z izrazito negativno konotacijo, je to projekt, ki je zelo na mestu.’

Delavnica za učence s pripovedovanjem zgodb, pogovorom in postavitvijo interaktivne razstave. Delavnice se lahko izvedejo pri razrednih urah, rednih predmetih družboslovne in humansitične smeri, sorodnih izbirnih predmetih ali izvenšolskih dejavnostih, lahko pa se oblikuje tudi posebna skupina. Priporočljivo je, da se učitelji oziroma mentorji vključenih učencev pred tem udeležijo delavnice za učitelje.

Delavnice bodo potekale v živo, zato se bomo o točnem datumu izvajanja dogovarjali z vsako šolo posebej glede na epidemiološke razmere in priporočila. Na delavnici, ki bo trajala 2 šolski uri, bomo predstavili tematiko s poudarkom na posebnostih lokalne skupnosti ter s primeri predstavili možne smeri raziskovanja in razmišljanja. V dialogu z učenci bomo preverili trenutno raven poznavanja in razumevanja problematike. Postavili bomo panoje za interaktivno razstavo in predstavili izhodišča, na osnovi katerih bodo učenci dopolnjevali razstavo s svojimi utrinki, izsledki, razmišljanji, anekdotami, risbami in drugimi materiali. Pri tem jim bodo v pomoč naloge iz spletnega delovnega zvezka, ki ga boste našli v zavihku GRADIVA.

 

On-line program medijske pismenosti za mlade je namenjen dijakom srednjih šol. Sestavljen je iz predavanja z diskusijo (v slovenskem jeziku) in interaktivne spletne delavnice, ki jo pripravlja norveška nevladna organizacija Norsensus Mediaforum (v angleškem jeziku).

Predavanje z diskusijo poteka na daljavo (ZOOM). Ob konkretnih zgodbah slovenskih izseljencev nagovorimo ključna vprašanja migracij (predsodki, ksenofobija, integracija, večkulturnost). Prepoznamo posebnosti lokalnega okolja s stališča slovenskih selitev in izluščimo primerne teme za izvedbo konkretnih novinarskih nalog v okviru norveškega programa medijske pismenosti za mlade.

 

Interaktivna spletna delavnica je del norveškega programa medijske pismenosti za mlade in je sestavljena iz treh sklopov, ki dijake uvedejo v tehnike medijske predstavitve in se zaključijo s konkretno novinarsko nalogo.

 

Prvi sklop obravnava pomen vizualne predstavitve in dijake uvede v izdelavo story-boarda (scenarija za zgodbo v slikah), ki je lahko osnova za strip ali kratek video, s katerim predstavimo neko specifično temo, situacijo, osebo ali problem.

 

Drugi sklop uvaja v stop-motion tehniko, s katero dijaki s pomočjo enostavnega računalniškega programa izdelajo video animacijo. Tema druge novinarske naloge so predsodki, stereotipi in sovražni govor. Dijaki se pri tem lahko oprejo na knjigo Kristine Toplak Migracijski pojmovnik za mlade (Založba Aristej, 2019), ki v poglavju Migracije med miti in resničnostjo (stran 76-85) obravnava posamične predsodke, povezane z migracijami.

 

Tretji sklop obravnava problemsko novinarstvo. Pri tej nalogi dijaki predstavijo problem, ki ga zaznavajo v svojem okolju in raziščejo primere dobrih praks pri reševanju tega problema ali ponudijo lastne rešitve.

 

Dijak/dijakinja, ki opravi dve od treh novinarskih nalog, postane novinar/ka norveškega mladinskega medija Faktuell, v katerem objavljajo in ga urejajo izključno mladi, namenjen pa je širši javnosti. Svoje naloge lahko objavijo tako na spletni strani Faktuell kot na spletni strani tega projekta in na šolskih spletnih straneh.

 

Program je za dijake brezplačen.

 

Projekt Srce mesta smo pripravili

 KUD AAC Zrakogled, ki od leta 1996 deluje na celotnem področju etnično in kulturno raznolike slovenske in hrvaške Istre, obremenjene z zgodovinsko dediščino premikanja meja, medetnične nestrpnosti in nasilja, množičnega izseljevanja in priseljevanja, hkrati pa je tudi v sodobnem času soočena z velikim dotokom  prebivalstva iz širše regije. Založniško dejavnost povezuje s številnimi spremljajočimi dejavnostmi, kot so predavanja, literarni večeri, okrogle mize, delavnice za odrasle in otroke; Založba Malinc, ki izdaja kakovostno mladinsko književnost v povezavi s številnimi projekti za mladino, namenjenimi  dvigu splošne bralne pismenosti, medkulturnih in jezikovnih kompetenc ter vključevanju  ranljivih skupin; norveška nevladna organizacija Norsensus Mediaforum, ki se ukvarja s spodbujanjem  medijske pismenosti in pridobivanjem kompetenc za družbeno vključevanje in udeležbo; Osnovna šola Medvode, ki sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih projektih.