Marina Cvetajeva

Poskus sobe, izbrane pesnitve in proza

V izboru del iz zgodnjega pariškega obdobja Marine Cvetajeve Poskus sobe: pesnitve in proza predstavljamo pesnitve (kot je naslovna), ki jih je navdihnilo predvsem pisemsko srečanje ruske emigrantske pesnice s tedaj že na smrt bolnim avstrijskim pesnikom Rainerjem M. Rilkejem, ob njh pa tudi zgodnejšo pesnitev Z morja, s katero je naslavljala še Pasternaka. Nenadna Rilkejeva smrt je Marino Cvetajevo neizrekljivo prizadela, zato mu je posvetila rekviem Novoletno, natanko štirideset dni po njegovi smrti pa je nastala še enigmatična, dantejevsko umerjena Pesnitev zraka. Ob spoznavno poglobljenem in vznesenem toku omenjenih pesnitev, ki jih tematsko dopolnjujeta kratka proza Tvoja smrt in esej Nekaj pisem Rainerja Marie Rilkeja, izbor Poskus sobe vključuje tudi Nedovršeno pesnitev in Stopnišče. Slednji pesnitvi časovno stojita na začetku ustvarjalne geneze omenjenega obdobja in tematizirata revolucijo, politični razkol, tujstvo, emigracijo, razredni boj z izrazito nepredvidljivim, a za Cvetajevo tako značilnim zornim kotom. Natančna filozofija stvari v pesnitvi Stopnišče presune tudi z aktualno kritiko globalizirajočega potrošništva in ekološko naravnanimi toni. Izbor Poskus sobe zaključuje poznejši esej Pesnik in kritika, v katerem Marina Cvetajeva problematizira temi transcendence in polne predanosti ustvarjanju v odnosu do nakazane družbenokritične tematike, ki jo je evropska recepcija te močne ruske modernistke morda prezrla. Izbor nagrajenih prevodov Marine Cvetajeve (Andreje Kalc) zaokroža vrhunski prevod Rilkejeve Elegije (Urške P. Černe), posvečene Marini Cvetajevi.

KUD AAC Zrakogled 2014
Prevod: Andreja Kalc
153 strani, mehka vezava
Razprodano