KUD AAC Zrakogled

KUD AAC Zrakogled je nevladna organizacija, ki od leta 1996 deluje na področjih knjige, uprizoritvenih umetnosti, izobraževanja in interdisciplinarnih projektov s poudarjenim medkulturnim sodelovanjem.
Zametki veh teh dejavnosti so nastajali že v obdobju bogatega gledališkega vrenja na Gimnaziji Koper v prvi polovici devetdesetih let 20. stoletja. To je bilo odmevno na lokalni in širši ravni in je avtorjem prineslo več uvrstitev in priznanj na republiških Linhartovih srečanjih v organizaciji tedanje Zveze kulturnih organizacij. Leta 1996 pa se je ob nastajanju gledališke uprizoritve po besedilu Mihaila Bulgakova Molière ponovno zbrala približno petnajstčlanska skupina študentk/študentov različnih smeri in drugih ustvarjalk/ustvarjalcev ter ustanovila društvo.

Osnovni namen društva Zrakogled je bil zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za izvedbo umetniških zamisli na celotnem področju Istre, kjer smo v tistem obdobju čutili pomanjkanje kulturnega dogajanja in dialoga. Pot do prvih samostojnih projektov in knjižnih izdaj pa je bila še dolga. Sprva smo v skupnosti delovali predvsem kot opazovalci, pridruženi partnerji, iskalci in razpravljalci. Skozi dolgo učno dobo smo razvili sposobnosti, ki so nam omogočile uspešen zagon založniške in uprizoritvene dejavnosti, pozneje pa tudi samostojno izvedbo izobraževalnih projektov. Hkrati smo razvili tudi široko mrežo partnerskih povezav kot skupnostne podpore individualnim vizijam.

Pri svojem delu si prizadevamo za odprto in vključujočo družbo s posluhom za obrobne, prezrte ali premalo raziskane teme in pojave, pri tem pa vseskozi delujemo teamsko in interdisciplinarno, hkrati pa podpiramo inovativne umetniške in pedagoške prakse. Brez tega si preprosto ne znamo predstavljati vsestranske blaginje, ki jo želimo soustvarjati tako za svoje člane in avtorje kot tudi za skupnost, v kateri živimo. Kako se to konkretno kaže v naših dejavnostih, si lahko preberete v preglednih zavihkih ZALOŽBA, UPRIZORITVE in PROJEKTI.