Projekti

2020-2021

SRCE MESTA po metodi osebne identifikacije z raziskovanjem in predstavitvijo slovenskih migracij in povezanih pojavov odpira prostor za povezovanje in vključevanje priseljencev; projekt Srce mesta je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji 2014-2021.

2020 –

AD HOC * V ŽIVO S PETRO KORŠIČ je sinergijski cikel, v katerem glasbena improvizacija in likovna upodobitev v živo interpretirata poezijo. Cikel pesniške, glasbene in likovne govorice se je razvijal od leta 2005 do 2019 pod okriljem LUD Literatura, od 2020 je del literarnih prireditev KUD AAC Zrakogled, soorganizator je Trubarjeva hiša literature. Cikel organizira in izvaja Petra Koršič, avtorica zasnove AD HOC, sofinancira ga JAK RS.

2020

EVROPSKA PRESTOLNICA KULTURE (PI2025); aktivno smo se vključili v pripravo kandidature in v sodelovanju z Ireno Urbič in Kulturnim klubom Koper oblikovali obsežen projekt mednarodnega rezidenčnega prevajalskega središča Forum Babilon, ki ga namerava realizirati Mestna občina Koper. Poleg tega smo poskrbeli za lekturo prve in druge kandidaturne knjige, pri drugi pa tudi za prevode besedil iz angleščine in vanjo.

2016

DELAVNICE ZA OPOLNOMOČENJE BEGUNCEV, MIGRANTOV IN PROSILCEV ZA AZIL; pod okriljem z mednarodne organizacije za migracije IOM smo sodelovali pri izvajanju delavnic, predvsem na področju zdravstva.

2016

SH-CAPAC, mednarodni projekt AUSL, Sanitarne agencije iz italijanske pokrajine Reggio Emilia. V okviru tega projektu smo sodelovali pri izvedbi fokusnih skupin za izboljšanje zdravstvene nege beguncev in migrantov.

2015–2016

ZA BOLJŠE ZDRAVJE IN ZMANJŠANJE NEENAKOSTI V ZDRAVJU, skrajšano Skupaj za zdravje; kot sodelavci projekta NIJZ za vključevanje ranljivih skupin na področju zdravstva smo med drugim izvajali izobraževanja o kulturnih kompetencah za zdravstvene delavce in delovali na področju kulturne mediacije v stiku z ranljivimi skupinami prebivalstva.

2014–2015

SHARED CULTURE,  mednarodni INTERREG projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine; v okviru tega projekta smo za naročnika, Univerzo Ca’ Foscari v Benetkah, v slovenščino prevedli in za natis pripravili knjigo izbranih znanstvenih razprav uglednega italijanskega zgodovinarja Claudia Povola pod naslovom Tradicija pride na dan, razprave iz antropologije prava (16. – 18. stoletje).

2014 – 2015

JEZIK-LINGUA , mednarodni projekt ” Unione Italiana-Italijanske unije v Sloveniji in na Hrvaškem” (krovne organizacije italijanske narodne skupnosti v obeh državah) . Kot partner v projektu smo na podlagi pridobljenega javnega naročila prevedli, uredili in pripravili za natis obsežno Zgodovino in antologijo italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana (od 11. do 21. stoletja), pionirsko znanstveno-strokovno monografijo avtorice Nives Zudič Antonič (2014). Leta 2015 smo v okviru tega projekta poskrbeli še za prevode, ureditev in izdajo štirih knjižnih del najvidnejših sodobnih avtorjev italijanske narodne skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem (Alessandro Damiani – Illudere parvenze di vita / Slepiti videze življenja; Mario Schiavato – Mini in Maxi; Nelida Milani – Vojne zgodbe; Ligio Zanini – Martin Muma) za novo leposlovno zbirko Terra immaginaria / Imaginarna dežela.)

2013–2015

Pridobitev in izvedba javnega naročila za mednarodni projekt „Jezik-Lingua“, katerega nosilec je bila Italijanska Unija-Unione Italiana; v tem okviru smo v slovenščino prevedli in za natis pripravili obsežno Zgodovino in antologijo italijanske književnosti Kopra, Izole in Pirana avtorice Nives Zudič Antonič ter štiri literarna dela

2010

OSNOVE OBLIKOVANJA SVETLOBE IN SVETLOBNE SCENOGRAFIJE, projekt poklicnega usposabljanja na področju kulture; večdnevne izobraževalne delavnice smo pripravili v sodelovanju z Gledališčem Koper.  

2007 – 2011

BREZ MEGLE V GLAVI,  sklop dejavnosti v okviru projekta celostnega spodbujanja osebnostnega razvoja po konceptu Viljema Ščuke in v skladu z načeli gestalta. V projekt je bila vključena osnovno- in srednješolska mladina v obdobju razvoja. Ob podpori mentorjev (Nataša Vodopivec in Gašper Malej) so udeleženci izkustvenih delavnic prepoznavali, razvijali in urili pet temeljnih zmožnosti, ki opredeljujejo osebnost: varnost, ozaveščenost, pripadnost, smiselnost in učinkovitost. Vsaka od teh kompetenc je bila v projektu predstavljena z desetimi delavnicami, izpeljanih pa je bilo tudi več dodatnih aktivnosti, predvsem v obliki strnjenih večdnevnih srečanja.

2006

SEALINES – MORSKE LINIJE, projekt mednarodnih literarnih rezidenc. Kot partner društva Tropos smo soorganizirali izmenjave enomesečnih pisateljskih bivanj v šestih dvojezičnih evropskih pristaniščih (Koper, Riga, Helsinki, Galway, Cardiff, La Valletta).

2002

RAZLIČNI JEZIKI/LINGUAGGI DI-VERSI, pesniška-prevajalska delavnica, ki smo jo organizirali skupaj z društvom Tropos kot partner pri projektu. Na delavnici je sodelovalo 26 pesnikov in prevajalcev iz 11 držav. Na osnovi te delavnice smo leta 2004 v sozaložništvu s koprsko knjigarno in založbo Libris izdali obsežen večjezični prevodni zbornik z naslovom Različni jeziki/Different Languages/Linguaggi di-versi in se udeležili več mednarodnih literarnih dogodkov (San Pietro al Natisone/Špeter Slovenov, Budimpešta, Topolovo, Čedad, Kontovel, Susegana, dvorec Waxenberg – Avstrija …).

2002

RAZKRITI MEDITERAN; uredniško in konceptualno sodelovanje pri pripravi obsežnega tematskega zvezka Revije 2000 z naslovom Razkriti Mediteran je predstavljal zametek nove družbene in kulturne revije v istrskem prostoru.

1997–2011

Delavnice za spodbujanje in razvoj kreativnega mišljenja in sposobnosti likovnega izražanja pri predšolskih in osnovnošolskih otrocih v različnih starostnih skupinah (3–6, 6–9, 10–12 let); delavnice so potekale kontinuirano skozi vse obdobje pod mentorstvom Sabine Zlatar.