Delovni zvezek

V delovnem zvezku boste našli vaje in naloge za različne stopnje, ki obravnavajo slovenske selitve, večkulturnost, jezikovne zadrege, vprašanja identitete in poglede na drugačnost. Naloge se lahko izvajajo v povezavi z različnimi šolskimi predmetih, pri razrednih urah pa so nam lahko v pomoč, kadar želimo nagovoriti specifične probleme in konfliktne situacije v razredu.

Selitveni zemljevid in interaktivna razstava

Selitveni zemljevidi nam pokažejo, s kako velikim delom sveta smo povezani tudi preko osebnih vezi, interaktivna razstava pa nazorno prikaže, kako te vezi bogatijo naše življenje.
Selitveni zemljevid PDF

Zadrege z jezikom

Številni angleško govoreči tujci se pritožujejo, da se ne morejo naučiti slovensko, ker se domačini raje pogovarjajo z njimi v angleščini in nimajo priložnosti za vajo. Nasprotno pa govorci drugih jezikov pogosto naletijo na zavračanje, posmeh in nepripravljenost za sodelovanje. V prilogi je nekaj vaj, ki na zabaven in prijeten način odprejo vrata komunikaciji.
Zadrege z jezikom PDF

Slovenske zgodovinske selitve

Pri teh nalogah se spoznamo z različnimi elementi slovenski selitev in ob njih poskusimo prepoznati svoje zgodbe in zgodbe svojih bližnjih.
Slovenske zgodovinske selitve PDF

Ženske selitve

Selitvam pogosto botrujejo zelo osebni razlogi, kar je je še posebej značilno za ženske. Potreba po ekonomski neodvisnosti, boljših izobrazbenih možnostih in beg iz utesnjujočih patriarhalnih okvirov domačega okolja občutno prispevajo k enakopravnejšemu položaju žensk – tako tistih, ki so se izselile kot tudi tistih, ki so ostale doma. Zgodbe slovenskih izseljenk so iztočnica za razmišljanje in pogovor.
Ženske selitve PDF

Kaj delajo priseljenci?

Priseljenci so vsepovsod koristni člani družbe. Slovenski priseljenci so gradili ameriška mesta, priseljenke so vzgajale otroke mednarodne družbe v Egiptu, železniško progo Dunaj-Benetke so gradili Italijani in Slovenci po načrtu potomca albanskih priseljencev v Benetkah … Naloge so iztočnica za raziskovanje, katere poklice opravljajo priseljenci v Sloveniji.
Kaj delajo priseljenci PDF

Bogastvo večkulturnosti

Sledovi drugih krajev in kultur so že od nekdaj prisotni tudi v slovenski družbi. Najlaže jih lahko prepoznamo v jeziku jedilniku in izdelkih, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju.
Bogastvo večkulturnosti PDF

Pogovori v razredu

Naloge ponujajo gradiva in iztočnice za pogovore o vzrokih in motivih za selitve, primerjave življenja v Sloveniji z življenjem drugod po svetu in primerjave sodobnih izseljenskih zgodb s priseljenskimi, za konec pa še razmišljanje o identiteti.
Pogovori v razredu PDF