Dobrodošli v srcu mesta

Projekt Srce mesta v šolski prostor prinaša vključujoč pogled na migracije. Migracije razumemo kot pojav, ki nas lahko tudi povezuje in zbližuje, saj se pojavljajo v vseh časih in prostorih in so močno zaznamovale tudi slovenski kulturni prostor. V šolskih razredih se otroci priseljencev srečujejo z lokalnimi otroci, ki jih prav tako zaznamuje pestra zgodovina slovenskega izseljevanja, a jo pogosto zelo slabo poznajo. Zgodovinsko jih povezujejo enake zgodbe o iskanju boljšega življenja in begu pred revščino, lakoto, vojnami in etničnim nasiljem. Poznavanje in pripovedovanje teh zgodb je temelj za enakopraven dialog, ki nelagodje, strah, predsodke in izključevanje nadomesti z medsebojnim prepoznavanjem in empatijo.

Pilotski projekt Srce mesta smo s finančno podporo Programa ACF (Active Citizen Fund) v Sloveniji izvedli v šolskem letu 2020-2021 v sedemnajstih razredih na petih gimnazijah in petih osnovnih šolah po vsej Sloveniji. V prvem delu projekta smo se osredotočili na pripovedovanje izbranih, za mladino zanimivih zgodb iz življenja slovenskih izseljencev, v katerih so lahko učenci in dijaki prepoznali ključne teme, povezane z migracijami in se zavedli njihove univerzalnosti. S temi zgodbami smo postavili temelje za neobremenjeno, enakopravno sodelovanje lokalnih in priseljenih učencev pri projektnih nalogah, ki jih boste našli v zavihku gradiva. V zavihku prispevki lahko najdete prispevke dijakov in učencev, ki so sodelovali v projektu –  selitvene zemljevide razredov, ki so jih naredili učenci osnovnih šol, raziskovalne naloge dijakov ter njihove stripe in kratke animacije na temo migracij, ki so jih izdelali v sodelovanju za našim norveškim partnerjem Norsensus Mediaforum v okviru programa medijskega izobraževanja za mlade. V pomoč učiteljem in profesorjem pri obravnavanju migracij smo pripravili tudi seznam koristnih povezav do spletnih strani nacionalnih projektov, predavanj, radijskih in televizijskih oddaj.

Projekt je namenjen

  • učiteljem predmeta državljanska vzgoja in drugih družboslovnih in humanističnih predmetov
  • razrednikom v zadnji triadi osnovnih šol
  • profesorjem družboslovnih in humanističnih predmetov na srednjih šolah
  • učencem zadnje triade osnovnih šol
  • dijakom srednjih šol