Nedjeljko Fabrio

Urjenje v življenju

Urjenje v življenju je prvi roman iz Jadranske trilogije velikega hrvaškega pisatelja, dramatika in esejista, ki je močno zaznamoval hrvaški literarni prostor. Jadranska trilogija, vanjo spadata še romana Berenikini lasje in Triemeron, sodi med eno od največjih sodobnih stvaritev hrvaške sodobne literature poznega 20. stoletja, Fabrio je namreč pisatelj z evropsko relevantnim opusom, pri čemer njegova poetika že v temelju spodbuja večjezikovno in čezmejno komunikacijo. Fabrio v Jadranski trilogiji zajame obsežen zgodovinski prerez, Urjenje v življenju prikazuje enoinpolstoletno dogajanje (od začetka 19. do petdesetih let 20. stoletja) na vzhodnem Jadranu, ki osvetljuje zgodovino Reke – posredno tudi Hrvaške – in tamkajšnjih družin tako na širši ravni kakor na ravni najrazličnejših sporov znotraj njih in med njimi. Ko se začne, je ravno “sredi pomladi, leta tisoč sedemsto šestindevetdeset. Bonaparte je delal čudeže po Lombardiji in Piemontu in Venetu, Avstrijci so podpisovali premirja in izgubljali pokrajine na italijanskih tleh.

 

Po mnenju hrvaškega poznavalca Borisa Domagoja Biletića po drugi strani kulturne vrednosti Fabrievih del niti približno ne moremo zvajati na nacionalni, kaj šele na regional(istič)ni okvir nekakšnega nedorečenega, bastardnega kulturnega vakuuma, ki se ne meni za konkreten prostor in čas, bodisi na sinhroni bodisi na diahroni ravni. Hrvaški Jadran, Reka in Istra še zdaleč niso takšen prostor. A ne glede na to, če govorimo o Istri, Trstu, Reki ali tudi Dalmaciji in obenem relativiziramo vse partikularne poglede in perspektive, uvidimo, da se je novejša oziroma sodobna zgodovina dostikrat kruto poigrala z našimi predniki na tem območju slovansko-romanskega srečevanja, teža obojestranskih (deloma skupnih) izkušenj pa je kot neznosno breme legla tudi na pleča novih rodov.

 

Ves Fabriev literarni opus odpira poti do možnih rešitev za številne težave in tesnobe, ko vsakič znova kaže, da je kultura, še posebej umetnost, tisto polje, v katerem se sporazumevanje z drugim in drugačnim praviloma udejanja na poseben, temeljitejši in čistejši, odprtejši in odgovornejši, ne nazadnje tudi pogumnejši način.

 

Nedjeljko Fabrio (1937, Split – 2018, Reka) je hrvaški književnik, pripovednik, dramatik, prevajalec, esejist in kritik, med drugim nekdanji predsednik Društva hrvaških pisateljev (1989–1995) in redni član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti. Za svoj opus, izpisan v virtuoznem slogu, je poleg številnih nacionalnih nagrad prejel tudi več visokih mednarodnih nagrad (Herderjeva, madžarska nagrada Bethlen Gábor, priznanje Stella della solidarietà italiana …), njegova dela pa so prevedena v več evropskih jezikov. Jadranska trilogija skupaj s kontroverznim romanom Smrt Vronskega predstavlja vrh njegove literarne ustvarjalnosti.

KUD AAC Zrakogled 2014
Zbirka Helia
Prevod: Sonja Polanc, Klarisa Jovanović
Spremna beseda: Boris Domagoj Biletić
Število strani: 463
Format (mm): 210×150
Vezava: mehka